İşlediğiniz tüm malzemelerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak için üretim sürecinizi kolaylaştırıyoruz.

Kullanım Koşulları

www.biesse.com web sitesi (“Web sitesi”) Biesse S.p.A. (Yönetici ”) tarafından yönetilmektedir. Yönetici, Via della Meccanica, 16, Vergi Kanunu ve KDV numarası IT 00113220412 - Ekonomik ve İdari Endeksi (REA) no. PS 56612 - Pesaro Urbino Şirketi Kayıtları no. 1682 - Sermaye Sermayesi 27,393,042 € tamamen ödenmiş.

Yönetici, kişisel veriler de dahil olmak üzere genel olarak verilerin İnternet üzerinden İnternet üzerinden erişilebilen bir veri tabanında (“Veri Tabanı”) toplanması, dosyalanması, organizasyonu, işlenmesi ve kullanılması için web hizmetleri sunmaktadır. Web Sitesini kullananların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin içerik ve koşullar GİZLİLİK POLİTİKASI'nda yer almaktadır (https://www.biesse.com/ww/wood/privacy-notice).

Web sitesinde toplanan, saklanan ve işlenen verilerin bir kısmı, belirli bir ankete dayanarak değerlendirilen, kullanıcının kişisel özellikleri ve istekleri ile ilgilidir.

Aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar, tüm Web sitesinin içeriğine uygulanabilir ve söz konusu şart ve koşulların başvurabileceği herhangi bir sayfa veya belgeyle birlikte, Yöneticinin Web Sitesinin kullanılmasına izin verdiği şartlar ve koşulları oluşturur. .

Kullanıcılar, Web Sitesini yalnızca, Web Sitesine (“Şartlar ve Koşullar”) ilişkin Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyup kabul ettikleri takdirde kullanabilirler. Web Sitesinin kullanıcılar tarafından kullanılması, Şartlar ve Koşulları koşulsuz kabul ettiklerini belirtir. Kullanıcı bu şartları ve Koşulları kabul etmek niyetinde değilse, Web Sitesini ziyaret edemez.

1. GİRİŞ
Bu Web Sitesinin birçok bölümü kayıt için herhangi bir ihtiyaç duyulmaksızın taranabilir. Bunun yerine, diğer bölümler Kullanıcı'nın kaydolmasını gerektirir. Bu Web Sitesinin herhangi bir bölümünü ziyaret ederek, kullanıcı Şartlar ve Koşullarda belirtilen tüm kullanım şartlarını ve koşullarını örtük olarak kabul eder ve bunlara uyar.
Yönetici, bu yasal uyarı sayfasını güncelleyerek, aşağıda belirtilen kullanım şartlarını ve koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, ilgili taraflar bu Hüküm ve Koşulların en güncellenmiş halini düzenli olarak kontrol etmeye davet edilir. Lütfen aşağıda belirtilen bazı şart ve koşulların, Web Sitesinin diğer bölümlerinde bildirilen belirli hükümler tarafından geçersiz kılınabileceğini veya geçersiz kılınabileceğini unutmayın.

2. LİSANS ŞARTLARI VE KOŞULLARI
Burada veya Web Sitesinin diğer bölümlerinde belirtilen farklı hükümlere halel getirmeksizin, tüm telif hakları veya diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları veya Web Sitesinin herhangi bir içeriğinde veya içeriğinde yer alan herhangi bir hak, Yönetici veya lisans verenleri. Bu çalışmalar yerel yasalar ve uluslararası anlaşmalar tarafından korunmaktadır ve aynı haklar açıkça saklı tutulmaktadır. Web Sitesinin içeriğinin bu Hüküm ve Koşulların açıkça izin vermediği herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Şartlar ve Koşullardan herhangi birinin ihlali durumunda, Yönetici iddia edilen failin Web sitesine erişimini yasaklama ve Web sitesinden yazdırılan veya indirilen herhangi bir malzemenin derhal iade edilmesini veya imha edilmesini isteme hakkını saklı tutar.

Kullanıcının, Web Sitesinin bazı eklerini, kendi kişisel kullanımları için, kendi kullanımları için, basmasına veya indirmesine izin verilir.

Web Sitesindeki hiçbir belge veya grafik öğe hiçbir şekilde değiştirilemez;

Web Sitesinin grafik öğelerinin hiçbiri ilgili referans metninden ayrı olarak kullanılmaz;

telif hakkı beyanı ve tescilli marka ile ilgili beyanlar, bu lisansın belirtilmesi ile birlikte, Web Sitesinden çıkarılmış olan her içerik kopyasına eklenir.

Web Sitesinden indirilmiş ya da basılmış olan materyallerin dijital ya da basılı kopyaları hiçbir şekilde değiştirilemez ve görüntüler, fotoğraflar, video ve ses kayıtları, grafikler ya da metne bağlı diğer unsurlar metinden ayrı olarak kullanılamaz. ve göreceli krediler (yani, telif haklarının sertifikaları).

Yöneticinin veya Web Sitesinde yayınlanan materyalin yazarıyla aynı kişi tarafından belirtilenlerin pozisyonları her zaman onaylanmalıdır.

2.2. Maddede belirtilen şartlara halel getirmeksizin, Web Sitesinin hiçbir kısmı başka bir web sitesinde çoğaltılamaz veya dosyalanamaz veya Yönetici'nin önceden yazılı izni olmadan hizmet sunumu için herhangi bir bilgi dosyalama ve arama sistemine veya sistemine dahil edilemez.

Burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hak ve yetkiler açıkça saklıdır.

3. WEB SİTESİNE ERİŞİM
Yönetici, Web Sitesinin daima erişilebilir olmasını sağlamak için ticari uygunluk ilkesi doğrultusunda makul olan her şeyi yapacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir nedenle Web Sitesi belirli bir süre boyunca kullanılamıyorsa, Yönetici sorumlu tutulamaz.

Web sitesine erişim, önceden haber vermeksizin, sistem hataları durumunda, destek sağlama veya bakım yapma ihtiyacı veya Yöneticinin makul kontrolünün ötesindeki diğer nedenlerle geçici olarak askıya alınabilir.

Kullanıcı, Web Sitesine erişmelerine izin veren tüm anlaşmaları ve hizmetleri uygulamaktan ve sürdürmekten kişisel olarak sorumludur.

4. KULLANICI AMAÇ VE YAPI
Yönetici, kullanıcının verilerini Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları esas alarak işler. Web Sitesini kullanarak, Veri Konusu, burada açıklanan verilerinin kullanılmasını kabul eder ve sağlanan verilerin doğruluğunu garanti eder.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak işlenecek herhangi bir kişisel veri hariç olmak üzere, Web Sitesine gönderilen veya girilen diğer tüm materyaller, içerikler vb. Gizli ve mülkiyetsiz sayılacaktır. Bu nedenle, Yönetici bu bilgi ve materyallerle ilgili hiçbir yükümlülük üstlenmeyecek ve söz konusu malzemelerin hem satış amacıyla hem de başka amaçlarla kopyalarını alma, gönderme, ifşa etme ve kullanma yetkisi olarak değerlendirilecektir.

Kullanıcı, Web Sitesine veya Web sitesine herhangi bir malzeme girmemeyi veya göndermemeyi taahhüt eder:

korkutucu, küçük düşürücü, müstehcen, ahlaksız, gösterişli, saldırgan, pornografik, küfürlü, ırksal nefreti kışkırtma, ayrımcı, ayırt edici, tehdit edici, skandallı, kışkırtıcı, küfürlü, gizlilik veya mahremiyet yükümlülüklerine aykırı olabilir. herhangi bir şekilde hasar veya rahatsızlık üretme kabiliyeti; veya

gerekli lisansların veya onayların alınmadığı; veya

suç şekli olarak kabul edilebilecek, herhangi bir kimsenin sorumluluğunu doğurabilecek, herhangi bir şekilde yasa, kamu düzeni veya aldatma ile çelişebilecek veya üçüncü şahısların herhangi bir yerindeki haklarına zarar verebilecek davranışları betimleyen veya teşvik eden Dünya; veya

zarar verebilir (bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgisayar virüsleri, mantık bombaları, Truva atları, solucanlar, arızalı bileşenler, içeriğe sahip veya zarar verebilecek içerikli diğer yazılımların bozuk verileri dahil).

Kullanıcı, Web Sitesini kötüye kullanamaz (örneğin bilgisayar korsanlığı çalışmaları yapmak da dahil).

Yönetici, soruşturma yürütmekten sorumlu kamu makamlarıyla aktif olarak işbirliği yapacak ve Yöneticiden kimliğini açıklamasını isteyen veya emrini veren veya yukarıda belirtildiği şekilde uymayan malzemeyi gönderen veya giren tarafları tanımlayan, hakimler tarafından verilen emirleri yerine getirecektir. .

5. WEB SİTESİNE KAYITLAR
Web sitesinde her kayıt sadece bir kullanıcı için geçerlidir. Tüm tanımlayıcı kodlar, şifreler, kullanıcı adları veya diğer unsurlar, sistemi ve Web Sitesinde depolanan verileri korumak için güvenlik sistemlerinin ve Yönetici tarafından uygulanan prosedürlerin bir parçasını oluşturur. Bu nedenle, bunlar bir grup içinde yapabilecekleri tespit edilmiş olsa bile, hiç kimseye gösterilemez. Yönetici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu şart ve koşullardan herhangi biri ihlal edilmişse, Web Sitesinin herhangi bir kullanıcısı için tanımlayıcı kodu, şifreyi ve / veya kullanıcı adını devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, şifrenin gizliliğinden ve kullanımından tamamen sorumludur ve tüm ve göreceli riskler için şahsen sorumluluk kabul eder.

Kullanıcının kişisel verileri, aynı şekilde sunulan ve kayıt sırasında kabul edilen bildirime uygun olarak işlenecektir.

6. DİĞER WEB SİTESİNE BAĞLI
Web Sitesindeki üçüncü şahısların web sitelerine bağlantılar, sadece Web Sitesini Kullanmayı kolaylaştırmak amacıyla önerilmektedir. Bunları kullanırken, Kullanıcı Web Sitesinden ayrılır. Yönetici, Web Sitesinden bağlı olan web sitelerini kontrol etmek için tasarlanmış herhangi bir faaliyette bulunmamış olup, söz konusu web sitelerinin nasıl yönetildiğinden, içeriğinden ve kullanım uygunluğundan sorumlu değildir. Bu nedenle, Yönetici söz konusu web siteleri, içinde bulunan malzemeler veya bunları kullanarak elde edilebilecek sonuçlar hakkında hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. Kullanıcı, bağlantılı web sitelerine Web Sitesinden erişmeye karar verirse, bunu kendi sorumluluğunda ve kendi sorumluluğundadır.

Kullanıcı, Web sitesine kendi linkini oluşturmak isterse, yalnızca Web Sitesinin ana sayfasına etkili bir link oluşturulması ve Web Sitesinin içeriğinin çoğaltılmaması şartıyla bunu yapabilir:

Biesse işaretinin ve logosunun boyutları ve özellikleri başka bir şekilde çıkarılmaz, deforme olmaz veya değiştirilmez;

hiçbir çerçeve oluşturulmaz ve / veya Web Sitesine başka tarayıcı veya ortam tanıtılmaz;

Söz konusu link, dolaylı olarak bile olsa, Yöneticinin üçüncü taraf ürün veya hizmetleri tanıttığını ima edemez;

bunu yaparken, Yönetici ile Kullanıcı arasındaki herhangi bir ilişki biçimini temellendirici bir şekilde göstermek veya Yönetici hakkında yanlış, önyargılı veya yanıltıcı bilgi iletmek için hiçbir girişimde bulunulmaz;

Bunu yaparken, Yönetici'nin önceden yazılı izni olmadan Web Sitesinde üretilen herhangi bir markanın veya logonun kullanılması için herhangi bir girişimde bulunulmaz;

bağlantılı web sitesi Kullanıcı tarafından yönetilmez;

Kullanıcının web sitesi iğrenç, rahatsız edici veya kimyasal içerikler veya fikri mülkiyet haklarına veya diğer üçüncü şahıs haklarına zarar verebilecek veya herhangi bir şekilde yasal hükümleri, düzenlemeleri, kamu düzenini veya onayı ihlal eden herhangi bir içerik içeremez.

Yönetici, Kullanıcının herhangi bir zamanda Web sitesine bir link oluşturma hakkını iptal etme hakkına sahiptir ve bu bölümde belirtilen şartlardan yalnızca biri ihlal edildiğinde bile gerekli veya uygun görülen diğer önlemleri uygulayabilir.

Kullanıcı, bu bölümde belirtilen şart ve koşulların ihlali nedeniyle, Yöneticiyi tazmin etmeli ve bu hakların maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanlar için zararsız tutmalıdır.

7. ÖNEMLİ BİLDİRİMLER
Yönetici, Web sitesinde yayınlanan bilgilerin daima doğru olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir. Ancak, böyle yaparak, Web Sitesinde yer alan verilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında herhangi bir garanti vermezler. Yönetici, Web Sitesinde ve içeriğinde istediği zaman değişiklik yapabilir veya önceden haber vermeksizin ürün ve / veya hizmetlerin açıklamasını ve varsa fiyatlarını değiştirebilir. Taraflar, Yöneticinin, Web sitesinde yayınlanan materyali güncellemek için herhangi bir taahhüt veya yükümlülük üstlenmediğini kabul eder.

Web sitesinde yayınlanan her şey, hiçbir garanti, koşul ya da başka bir sınırlama olmaksızın üretilir. Aynı zamanda ve yalnızca yasaların getirdiği zorunlu hükümlere halel getirmeksizin, Yönetici, Kullanıcının Web Sitesini, herhangi bir bildirime, garantiye, koşul ya da başka bir limite tabi olmadığı koşuluyla kullanmasına izin verecektir. Bu aynı zamanda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, iyi kalitede, amaçlanan kullanıma uygunluğun, tüm makul ve olağan bakım, beceri ve öngörülerin yerine getirilmesi ya da gerekli özen gösterme ilkesiyle uyumlu olarak, hariç tutmalar, bu Web sitesinin içeriğini etkileyebilir).

8. SORUMLULUKLAR
Yönetici veya kendi adına hareket etmiş olabilecek herhangi bir taraf veya taraf (İnternet Sitesinin oluşturulması, üretimi, bakımı veya gerçekleştirilmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın), Yönetici grubundaki herhangi bir şirket veya bunların herhangi biri yöneticiler, yöneticiler. çalışanlar, ortaklar veya acenteler, hiçbir koşulda, Kullanıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın neden olabileceği herhangi bir miktar ve tür zarardan (örneğin, doğrudan veya dolaylı zararlardan, ortaya çıkan zararlardan, örneğin; kar, şerefiyeye verilen zarar, veri kaybı, sözleşmeyle kapsanan ve kapsanmayan hasar, yeniden değerleme, çıkarlar veya ihmalden kaynaklanan ihmaller de dahil olmak üzere, işinin askıya alınmasından kaynaklanabilecek herhangi bir şekilde veya başka bir şekilde ortaya çıkan diğer durumlar, herhangi bir şekilde Web Sitesinin kullanımından türetilen veya herhangi bir şekilde ilişkili olan veya herhangi bir şekilde Web Sitesinin kullanımından türetilen veya herhangi bir şekilde kullanımına bağlı olan veya bunlara bağlı olan sorumluluklara dayanarak Web sitesine veya bu web sitelerinde bulunan materyallere bağlı diğer web siteleri. Sonuncusu, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcının elektronik donanıma (pc veya diğer elementler) bulaşabilecek virüslerin yayılmasından kaynaklanan zararları veya zararları, Kullanıcıya erişmek, kullanmak veya taramak için Kullanıcı tarafından kullanılan yazılım, veri veya diğer mülkleri içerir. Web sitesi veya Web Sitesinden veya ikincisine bağlı diğer web sitelerinden materyal indirmek için kullanılır.

Yükümlülüğün bu şekilde sınırlandırılması, yasanın getirdiği zorunlu sınırların yerine geçemez ve ağır ihmal veya kasıtlı suiistimal durumlarında geçerli olmayacaktır.

9. WEB SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARI
Kullanıcı, bu Web Sitesinin sunduğu hizmetleri kullanabilmek için donanımlarını, yazılımlarını veya diğer araçlarını uyarlamak, tamir etmek, bakımını yapmak veya düzeltmek için gerekli olması halinde, tüm masraf ve sorumlulukların tüm sorumluluğunu üstlenir.

10. UYGULANACAK HUKUK
Bu şartlar ve koşullar İtalyan yasalarına tabidir.

 

Go to top of page