İşlediğiniz tüm malzemelerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak için üretim sürecinizi kolaylaştırıyoruz.

Çerez Politikası

Çerez Politikası

GDPR ile tutarlı olarak, İtalyan Veri Koruma Kurumunun 8 Mayıs 2014 tarihli "Çerezlere İlişkin Bilgi Sağlamak ve Onay Almak İçin Basitleştirilmiş Düzenlemeler" Kararına (bundan böyle "Karar" olarak anılacaktır) ve Avrupa Veri Koruma Kurulunun "2016/679 sayılı Tüzük kapsamındaki onaya ilişkin 05/2020 sayılı Yönergeleri"ne uygun olarak, 2016/679 sayılı Tüzüğün (AB) 13. maddesi (bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır) ve 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 122. maddesi (bundan böyle "Gizlilik Kanunu" olarak anılacaktır) uyarınca gerekli bilgileri size sunuyoruz.

 1. Veri sorumlusu

Veri sorumlusu, kayıtlı ofisi Via della Meccanica n. 16, Pesaro (PU) adresinde bulunan, e-posta adresi olan Biesse S.p.A.'dır (bundan böyle “Biesse” veya “Sorumlu” olarak anılacaktır).

 1. Veri Koruma Görevlisi (VKG)

Biesse, dataprotectionofficer@biesse.com e-posta adresinden ulaşılabilecek bir veri koruma görevlisi atamıştır.

 1. Çerez veya diğer benzer araçlar

www.biesse.com web sitesinde (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır), çerezler kullanılmaktadır.

 1. Çerezler nedir?

Çerezler, kullanıcının ziyaret ettiği web siteleri tarafından kullanıcının terminal ekipmanına (genellikle kullanıcının tarayıcısına) gönderilen küçük metin dosyalarıdır; bunlar, kullanıcının sonraki ziyaretlerinde web sitelerine yeniden iletilmek üzere kullanıcının terminal ekipmanında saklanır.

Her çerez genellikle şunları içerir:

 • çerezin gönderildiği sunucunun adı;
 • son kullanma tarihi ve genellikle bilgisayar tarafından rastgele oluşturulan benzersiz bir sayı olan bir değer.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri

Doğrudan ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından cihazınıza yerleştirilen birinci taraf çerezlerin aksine, üçüncü taraf çerezler, cihazınıza üçüncü bir tarafça (bir reklamcı veya analitik sistemi gibi) yerleştirilir

Kalıcı çerezler ve oturum çerezleri

Oturum çerezleri geçicidir ve tarayıcınızı kapattığınızda (veya oturumunuz bittiğinde) sona erer.

Kalıcı çerezler, sizin tarafınızdan silinene kadar veya çerezin sona erme tarihine bağlı olarak tarayıcınız tarafından silinene kadar sabit sürücünüzde kalır. Tüm kalıcı çerezlerin kodlarında yazılı bir son kullanma tarihi bulunmaktadır, ancak süreleri değişebilir.

Teknik çerezler, analitik çerezler ve profil oluşturma çerezleri

Amaca bağlı olarak, çerezler; teknik çerezler ve profil oluşturma çerezleri olarak ikiye ayrılabilir.

Teknik çerezler yalnızca "bir elektronik iletişim ağı üzerinden bir iletimin gönderilmesini gerçekleştirmek amacıyla veya bir bilgi toplumu hizmeti tedarikçisi için abone veya kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bir hizmeti sağlamak üzere kesinlikle gerekli olduğu ölçüde" saklanır (bkz. Gizlilik Kanunu, 122. Madde, 1. fıkra).

Web sitelerine göz atmanız ve sitelerin güvenli alanlarına erişmek gibi web sitesi özelliklerini kullanmanız için gereklidir ("gerekli" veya "kesinlikle gerekli" olarak adlandırılırlar). Bir kullanıcının aynı oturumda daha önce yaptığı işlemleri kaybetmeden sayfalar arasında gezinmesine imkan tanırlar. Web mağazalarının siz çevrimiçi alışveriş yaparken ürünlerinizi sepetinizde tutmasına imkan tanıyan çerezler, kesinlikle gerekli çerezlere bir örnektir. Bu çerezler genellikle birinci taraf oturum çerezleri olacaktır.

Bu kategori ayrıca, bir web sitesinin hangi dili tercih ettiğiniz, hangi bölge için hava durumu raporlarını istediğiniz veya otomatik olarak oturum açabilmeniz için kullanıcı adınızın ve şifrenizin ne olduğu gibi geçmişte yaptığınız seçimleri hatırlamasına imkan tanıyan (“işlevsellik çerezleri” olarak da bilinen) "tercih çerezleri"ni de içerir.

"İstatistiki" veya "analitik" çerezler ("performans çerezleri" olarak da bilinir), web sitesi işlevlerini iyileştirmek için; bir web sitesini nasıl kullandığınız, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve hangi bağlantıları tıkladığınız hakkında bilgi toplar.

Gizlilik Kanunu'nun 122. maddesinin 1. fıkrası uyarınca teknik çerezler onay gerektirmez, ancak bu çerezlerin ne yaptıkları ve neden gerekli veya yararlı oldukları kullanıcıya açıklanmalıdır.

Karar uyarınca, aşağıdaki durumlarda, analitik çerezler teknik çerezlere eşdeğerdir (ve bu nedenle kullanıcıların onayı gerekli değildir):

 1. söz konusu çerezlerin, kullanıcı sayısı ve kullanıcıların web sitesini nasıl ziyaret ettikleri hakkında toplu bilgi edinmek amacıyla, doğrudan ve yalnızca ziyaret edilen web sitesinin sahibi tarafından saklanıyor olması veya
 2. kullanıcıları tanımlama kabiliyetinin (örneğin IP adresinin önemli bölümlerinin gizlenmesi yoluyla) azaltılmış olması ve çerezlerin kullanımının, birinci taraf ve üçüncü taraflar arasında yapılmış ve üçüncü tarafın söz konusu çerezleri yalnızca hizmeti sağlamak için kullanmayı, ayrı olarak saklamayı ve diğer mevcut bilgilerle "eşleştirmemeyi" açıkça kabul etmesini şart koşan sözleşme kısıtlamalarına tabi olması kaydıyla, üçüncü taraflarca web sitesinin sahibine sunulmuş ve sadece istatistiksel amaçlarla kullanılıyor olması.

"Profil oluşturma" veya "pazarlama" çerezleri, pazarlama amacıyla çevrimiçi etkinliğinizi ve davranışlarınızı izlemek için kullanılır. Reklamcıların, hedefli reklamcılık sunmak amacıyla kullanıcıların tercihleri, alışkanlıkları, seçimleri ​​vb. ile ilgili profiller oluşturmasına imkan tanır.

Bu tür çerezler, ancak kullanıcılar onay verdikten sonra kullanıcının cihazında saklanabilir.

Kullanıcılar, profil oluşturma çerezlerinin kullanımına izin vermeyi reddetseler bile, web sitelerine erişebilmelidirler.

 1. Bu Site tarafından kullanılan çerez ve diğer benzer araçlar

Yukarıdaki veri tutma koşulları sona erdiğinde, silme ve yedekleme teknik prosedürlerine uygun olarak, veriler yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Verilerin ifşa edilebileceği alıcı kategorileri

Veriler, yukarıda belirtilen faaliyetleri yürütmekten sorumlu olan veri sorumlusunun verileri işlemek için açıkça yetkilendirilmiş ve talimat verilmiş çalışanları tarafından işlenir.

Veriler, Veri Sorumlusu adına, GDPR'nin 28. maddesi uyarınca Veri İşleyici olarak belirlenen; Siteyi sağlayan ve yöneten şirket de dahil olmak üzere, bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlarla ilgili veya işlevsel faaliyetler yürüten gerçek ve/veya tüzel kişiler gibi üçüncü taraflarca işlenebilir.

Veriler; sağlayıcılar (çerez listesi ile birlikte yukarıdaki tablolarda listelenen üçüncü taraflar; lütfen bağlantıda belirtilen ilgili bilgi bildirimine bakın), verilere yasal olarak erişim yetkisi olan denetleyici makamlar ve profesyonel firmalar gibi, sorumlu olarak hareket eden kuruluşlara ifşa edilebilir. Verilerin Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında bulunan ve Avrupa Komisyonu tarafından yeterli görülmeyen ülkelere aktarıldığı durumlarda, AB hukuku kapsamında gerekli görülen ölçüde eşdeğer bir koruma düzeyi sağlamak için olası "ek önlemlerin" uygulanması değerlendirilerek, GDPR'nin 45. Maddesinde atıfta bulunulan "aktarma araçları" kullanılacaktır. Daha fazla bilgi için, tabloda belirtilen sağlayıcılara ait bilgiler içeren bağlantılara bakın.

 1. Profil oluşturma çerezlerinin yüklenmesine onay verme ve onayı geri alma prosedürleri

Profil oluşturma çerezleri yalnızca "Tüm çerezleri kabul et" düğmesini seçerek veya çerez kategorisini seçip ardından başlıktaki "Yalnızca seçilen çerezleri kabul et" seçeneğini tıklayarak onay vermeniz durumunda cihazlarınıza yüklenecektir. Çerezlerin kullanımına ilişkin onay, özel bir "teknik çerez" ile kaydedilir.

Sitenin her sayfasının altında bulunan "Çerez politikası" bağlantısına tıklayarak tercihinizi her zaman değiştirebilirsiniz.

Bununla birlikte kullanıcılar, çerezlere ilişkin tercihlerini, kullandıkları tarayıcının ayarları üzerinden de belirtebilirler. Kullanıcı tarafından kullanılan web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmış olsa bile, kullanıcılar, ayarlar aracılığıyla varsayılan yapılandırmayı değiştirebilir, çerezlerin tümünü veya bir kısmını silebilir ve/veya kaldırabilir, çerezlerin belirli web sitelerine gönderilmesini engelleyebilir veya sınırlayabilir.

Farklı tarayıcılar, tarayıcınızın çerez ayarlarını yapılandırmak için farklı yollar sunar. Popüler tarayıcılarda çerezleri nasıl yöneteceğinizi öğrenin:

Yukarıda listelenenler dışındaki tarayıcılar için lütfen ilgili kılavuza bakın.

 1. Veri sahibinin hakları

GDPR'nin 15 ila 22. Maddeleri kapsamındaki haklarınızı, privacy@biesse.com adresine bir e-posta göndererek veya yukarıda belirtilen fiziksel adrese bir talep göndererek kullanabilirsiniz. Özellikle, aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

 1. sizinle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair teyit almak ve işleniyorsa, GDPR Madde 15 uyarınca bunlarla ilgili verilere erişmek,
 2. hatalı verilerin düzeltilmesini sağlamak,
 3. eksik verilerin tamamlanmasını sağlamak,
 4. GDPR'nin 17. Maddesinde öngörülen durumlarda verilerin silinmesini sağlamak (“unutulma hakkı”),
 5. GDPR'nin 18. Maddesinde öngörülen durumlarda işlemenin kısıtlanmasını sağlamak,
 6. herhangi bir zamanda, kendi özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, Sorumlunun meşru menfaati doğrultusunda gerçekleştirilen işlemeye itiraz etme,
 7. işlemenin onaya veya sözleşmeye dayalı olduğu ve otomatik araçlarla gerçekleştirildiği durumlarda, verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta almak ve bu verileri, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu tarafından herhangi bir engelleme olmaksızın başka bir sorumluya iletmek (“veri taşınabilirliği hakkı”),
 8. onayı geri almak ve her halükarda, herhangi bir zamanda, yukarıdaki "Profil oluşturma çerezlerinin yüklenmesine onay verme ve onayı geri alma prosedürleri" maddesinde belirtilen yollarla, pazarlama amaçlı işlemeye itiraz etmek.

Veri sahipleri mutat ikamet adresinin veya işyerinin bulunduğu ya da iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahip olacaktır.

Go to top of page