İletişim Bilgileri

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılması hakkında bilgi. Tüzük (AB) 2016/679 ("GSYİH") - 13 "Bize Ulaşın"

Veri Denetçisi olarak Biesse SpA, aynı zamanda grubun diğer şirketleri adına ve adına, bu bağlantıda belirtilen https://www.biessegroup.com/it/andamento_annuale_di_biesse/corporate_governance Sayılı Avrupa Tüzüğünün 13. Maddesi uyarınca gerekli kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgiler (bundan sonra “GDPR”).

Veri Denetçisi

Biesse SpA,
Via della Meccanica n. 16,
61122 Pesaro PU) - Italia
(“Şirket”).

Data Denetim Sorumlusu (DPO)

dataprotectionofficer@biesse.com

İşlem Amacı Yasal Temeller Veri Saklama Süresi
Formu doldururken tarafınızdan sağlanan veriler, Şirket ve / veya grup ve / veya Şirketin kendisi veya Biesse Grubu'ndaki diğer şirketler tarafından sunulan ürünler / hizmetler hakkındaki bilgi taleplerinizi yanıtlamak için kullanılacaktır. Veri konusunun taraf olduğu sözleşmenin icrası: veri konusundan bir talebin icrası Bu veri, bireysel bilgi taleplerine cevap vermek için gerekli olan süre boyunca en fazla 24 aya kadar saklanacaktır. Bu süre tamamlandıktan sonra veya geçtikten sonra, teknik iptali ve yedekleme prosedürlerine uygun olarak verileriniz imha edilecek veya isimsiz hale getirilecektir.
Formu doldururken vermiş olduğunuz, izninize tabi veriler, tanıtım amacıyla ve özellikle otomatik (e-posta ile) ve geleneksel (operatörle telefon görüşmeleri gibi) iletişim araçlarını göndermek için kullanılacaktır. Biesse ile ilgili en son haberler, sektöre ve işlem türüne ve ayrıca etkinlik davetlerine göre özelleştirilmiştir. Onay (herhangi bir zamanda isteğe bağlı ve iptal edilebilir) Bu veriler izniniz iptal edilinceye kadar saklanır.

 

Veri iletimi

Veri toplama formunda yıldız (*) ile işaretli verilerin verilmesi, size istenen bilgileri sağlamak için zorunludur; Bu nedenle, böyle bir veri sağlanamaması durumunda, Şirket talebinizi işleme koyamaz. Yıldızla işaretlenmemiş veriler isteğe bağlıdır; Bu nedenle, bunları sağlamada başarısızlık durumunda, talebinizi işleme koymak yine de mümkün olacaktır. Verileriniz, Şirket adına, Veri İşlemcisi olarak belirtilen kişiler tarafından, yeterli işletme talimatı verilen kişiler ve özellikle de Şirket web sitesinin yönetim ve / veya bakımını sağlayan şirket tarafından da işlenebilir.

Veri alıcıları

Verileriniz, veri denetleyicisi olarak faaliyet gösteren taraflara iletilebilir (örneğin, Biesse Grubunun diğer şirketleri ve talep edilen bilgilerin bu şirketler tarafından sunulan mal veya hizmetlerle ilgili olması durumunda) ve kontrol makamları ve verileri isteme hakkına sahip herhangi bir kamu kurumu. Verileriniz, Şirket adına, Veri İşlemcisi olarak atanmış kişiler tarafından, yeterli işletme talimatı verilen ve özellikle de bunu sağlayan şirket tarafından işlenebilir. Şirket web sitesinin yönetim ve / veya bakım hizmeti sırasında aktarılabilir.

Verileri işlemeye yetkili taraflar

Veriler, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesinden sorumlu olan, işlemesi için açıkça yetkilendirilmiş ve yeterli işletme talimatı almış şirket departmanlarının çalışanları tarafından işlenebilir.

Kişisel verilerin Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılması

Veriler, yurtdışına Avrupa dışındaki ülkelere ve özellikle San Marino'ya (web sitesinin yönetim ve / veya bakımını sağlayan şirketin veri merkezinin bulunduğu yer), ABD'ye ve AB dışındaki diğer ülkelere aktarılabilir. Biesse Grubu şirketlerinin dayandığı (Avrupa Birliği tarafından Madde 46 uyarınca kabul edilen / onaylanan Standart Sözleşme Maddelerini imzaladıktan sonra ( https://www.biessegroup.com/it/andamento_annuale_di_biesse/corporate_governance adresinde listelenmiştir) 2) (c) ve (d).

Veri konusunun hakları - Denetim otoritesine şikayet

Privacy Office ile privacy@biesse.com adresinden e-posta yoluyla iletişime geçerek, ilgili taraflar kontrolörden kendileriyle ilgili verilere erişimini, silinmesini, yanlış verilerin düzeltilmesini, eksik verilerin doldurulmasını, 18. GDPR'da belirtilen davalarda işlemlerin sınırlandırılmasını isteyebilirler. İşlem, onay veya sözleşmeye dayandığında ve otomatik araçlar kullanılarak yapıldığında, veri konuları, verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makineyle okunabilen bir biçimde alma ve teknik olarak mümkünse, serbestçe başka verilere gönderme hakkına sahiptir. Denetleyici. Veri konuları, Üye Devlet'te, alışıldıkları ikamet ettikleri veya çalıştıkları ya da iddia edilen ihlallerin meydana geldiği Üye Devlet'teki yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahip olacaktır.

Cookies help us to provide our services. Using these services, you agree to the use of cookies from us. Info
Go to top of page