Yazılım B_AVANT: Fotoğraf 1
Verimli üretim için denetim sistemi.
B_AVANT, tüm üretim akışlarının işlem gereksinimlerine uygun olarak entegre ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir yazılımdır. Her panel / parti işlem operasyonu her an ve kolayca izlenebilir.
ENTEGRASYON
Yönetim sistemiyle tam entegrasyon.
B_AVANT, mevcut tasarım yönetim sistemleri ve yazılımları ile mükemmel şekilde entegre olarak iki yönlü bir veri akışı sağlar : yönetim / cad-cam işlemlerinden üretime ve üretimden yönetim sistemine.
Üretim öncesi aşamada, B_AVANT üretim verilerini oluşturmak için, üretim verilerini yönetim sisteminden veya tasarım yazılımından alır. Üretim sonrası aşamada ise, üretim performansına ilişkin istatistikleri yönetim sistemine girerek tam olarak neyin üretildiğini ve bunun için gereken süreyi belirler.
Yazılım B_AVANT: Fotoğraf 2
İŞLEVSELLİK
İşlevsel bütünlük.
B_AVANT, üreticilerin gelecek için yeni hedeflere ulaşmalarını sağlayan, mevcut üretim performansında iyileştirmelere izin veren bir dizi özellik ile donatılmıştır.
Sinoptik görünüm:
Bir bütün olarak üretime genel bakış.
Üretim döngülerinin yönetimi:
İşlem programının aktarımı, ayarlanması ve uygulanması.
Yazılım B_AVANT: Fotoğraf 3
KONTROL
Üretim süreci üzerinde kontrol.
Üretim programı, işlenecek parçanın özelliklerine göre değişir.
  • Optimize edilmiş stok akışı kurulumu.
  • Boş satırları önleyen, işlenecek iş parçasına göre kademeli program senkronizasyonu.
  • Programlamayı optimize etmek ve israfı en aza indirmek için alınan bilgilerin kalitesi ve yönetimi üzerinde yapılan kontroller.
  • İş parçaları etiketler ve barkodlar aracılığıyla izlenir ve tanınır.
Yazılım B_AVANT: Fotoğraf 4
Tüm programları keşfedin
Go to top of page