İşlediğiniz tüm malzemelerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak için üretim sürecinizi kolaylaştırıyoruz.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirme

Biesse S.p.A., 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) 13. maddesi uyarınca talep edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bu bilgilendirme size sunmaktadır.

Verilerin denetleyicisi

Verilerin denetleyicisi, yasal adresi Via della Meccanica'da, 16, Pesaro, İtalya, e-posta adresi privacy@biesse.com, telefon numarası: +39 0721 439100, Vergi Kodu ve KDV numarası ise IT 00113220412 olan, 1682 numarasıyla Pesaro Urbino Şirketler Sicilinde kayıtlı olan Biesse S.p.A.’dır  (bundan böyle “Şirket” veya “Denetleyici” olarak anılacaktır).

DPO iletişim bilgileri

DPO ile dataprotectionofficer@biesse.com adresinden iletişime geçilebilir

Verilerin işleme amacı, yasal dayanağı ve depolama süresi

İşleme amacı İşlemenin yasal dayanağı Verileri depolama süresi

İlgili formu doldururken sağladığınız veriler, iletişim/bilgi taleplerinize, e-posta veya telefon yoluyla, yanıt vermek için işlenecektir.

İşleme, ilgili tarafın belirli taleplerini yerine getirmek için gereklidir. Bu nedenle, işlemenin yasal dayanağı, ilgili tarafın taraf olduğu bir sözleşmenin akdedilmesidir.

Bu veriler, maksimum 24 aya kadar, bireysel bilgi taleplerine yanıt vermek için gereken süre boyunca depolanacaktır.
Genel pazarlama amacı: otomatik veya telefon iletişim yöntemlerini kullanarak, Şirket'in genel olarak sunduğu ürünlerle ilgili pazar araştırması yapmak ve e-posta yoluyla iletişim, bilgi ve reklam malzemeleri göndermek.

İlgili tarafın onayı.

Veriler, onay geri çekilmediği sürece 7 ____ yıl boyunca işlenir.
Web sitemizdeki gezintinizden elde ettiğiniz menfaatler de dahil olmak üzere verilerinizin, formda belirttiğiniz ülkeye münhasır bir alan olarak atanan Biesse distribütörlerine, kendi pazarlama amaçları doğrultusunda bağımsız Veri Denetleyicileri olarak davranmaları için iletilmesi, ve Avrupa Birliği dışında bir ülke olması durumunda, aynı verilerin AB dışına aktarılması.

İlgili tarafın onayı.

Veriler, onay geri çekilmediği sürece 7 ____ yıl boyunca işlenir.

 

Söz konusu süreler sona erdiğinde, verileriniz teknik iptal ve yedekleme prosedürlerine uygun olarak yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Verilerin sağlanması

GDPR'nin 13. maddesi, 2. paragrafı, e) bendi uyarınca, yıldız işaretiyle işaretlenmiş verilerin sağlanmasının zorunlu olduğunu size bildiririz; bu nedenle, bunları sağlamayı reddetmeniz, iletişim talebinizin takibini imkansız hale getirecektir.

Formda yer alan, yıldız işareti ile işaretlenmemiş diğer verilerin sağlanması isteğe bağlıdır.

Verileri işlemeye yetkili şahıslar

Kişisel verileriniz, yeterli çalıştırma talimatı almış ve Şirket tarafından işlenmesi için açıkça yetkilendirilmiş Şirket çalışanları ve/veya işbirlikçileri tarafından işlenecektir.

Verilerin alıcıları ve AB dışına aktarılması

Veriler, Şirket tarafından veri işleyiciler olarak belirlenen, merkezi AB dışında da bulunabilen şahıslar tarafından işlenebilir. Bu şahıslar, örnek olarak, Şirkete bu bilgilerde belirtilen amaca uygun hizmetler veya hizmetler sağlar, örneğin: Şirket web sitesinin ve Şirket tarafından kullanılan elektronik ve/veya telematik araçların bakım/yönetiminden sorumlu şirket; gelen taleplere yanıt gönderilmesinden sorumlu şirket, CRM yazılımını (ve özellikle Salesforce Services hizmetlerini - yani Satış Bulutu, Hizmet Bulutu, Sohbet ve Topluluklar - ve Pazarlama Bulutu hizmetleri), sağlayan şirket, Birleşik Krallık'ta kayıtlı ofisi bulunan saleforce.com EMEA Limited.

Saleforce.com, Avrupa Birliği dışındaki kişisel verilerin kendi grubundaki şirketlere Yönetici ve/veya Alt Yöneticiler olarak üye bir devlette kurulan Veri Denetleyicileri adına işleyen şirketlere aktarılmasını meşrulaştırmak için İşleyicilere yönelik Bağlayıcı Kurumsal Kurallar'ı (“BCR”) kabul etmiştir.

Saleforce'un İşlemci Bağlayıcı Kurumsal Kuralları aşağıdaki bağlantıdan görüntülenebilir https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakın https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf ve https://help.salesforce.com/articleView?id=000314281&type=1&mode=1 (“Salesforce örneğim nerede?”)

Verileriniz, denetim ve kontrol makamları ve organları gibi bağımsız veri denetleyicilerine ve genel olarak veri talep etme/alma yetkisine sahip kamuya açık veya özel kişilere iletilebilir.

İlgili tarafın hakları

İlgili taraf, GDPR'nin 15-22. Maddelerince tanınan hakları Verilerin Denetleyicisine karşı kullanabilir ve özellikle kendisiyle ilgili verilere ve  atıfta bulunulan bilgilere erişim, 17. maddede belirtilen durumlarda bunların silinmesini, doğru olmayan verilerin düzeltilmesini, eksik verilerin tamamlanmasını, GDPR'nin [1] 18. maddesinde öngörülen durumlarda işlemenin kısıtlanmasını talep edebilir.

 


[1] GDPR'nin 18. maddesi uyarınca, ilgili taraf veri denetleyicisinden, aşağıdaki varsayımlardan biri oluştuğunda,

işleme kısıtlamasını alma hakkına sahiptir

a) ilgili taraf, veri denetleyicisinin bu tür kişisel verilerin doğruluğunu doğrulaması için gereken süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna itiraz etmesi;
b) verilerin işlenmesinin hukuka aykırı olması ve ilgili kişinin kişisel verilerin iptaline karşı çıkması ve bunun yerine kullanımının sınırlandırılmasını talep etmesi;
c) veri denetleyicisi artık işleme amacıyla bunlara ihtiyaç duymasa da, ilgili tarafın mahkemede bir hakkı tespit etmesi, kullanması veya savunması için kişisel verilerin gerekli olması;
d) ilgili tarafın, veri denetleyicisinin meşru sebeplerinin ilgili tarafa göre olası geçerliliğinin doğrulanmasına kadar 21. maddenin 1. paragrafı uyarınca verilerin işlenmesine karşı çıkmış olması.
2. Paragraf 1 uyarınca işleme sınırlandırılmışsa, söz konusu kişisel veriler saklama dışında, yalnızca ilgili tarafın rızası ile veya mahkemede bir hakkın değerlendirilmesi, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için veya Birliğin veya Üye Devletin önemli kamu yararına yönelik nedenlerle işlenir.
3. Paragraf 1 uyarınca işleme kısıtlamasını elde eden ilgili taraf, söz konusu kısıtlama iptal edilmeden önce veri sorumlusu tarafından işleme hakkında bilgilendirilir.

 

Haklarını kullanmak için ilgili taraf, yukarıda belirtilen fiziksel adrese yazılı bir iletişim göndererek veya privacy@biesse.com e-posta adresine yazarak Veri Denetleyici ile iletişime geçebilir.
Her durumda, ilgili taraf, her e-postanın altında yer alan abonelikten çık bağlantısını tıklayarak promosyon iletişimi almaya itiraz etme hakkına sahiptir.
İlgili taraf, istediği zaman kişisel verilerin korunması için bir Denetim Makamına şikayette bulunabilir (GDPR 77. madde) ve ayrıca uygun adli makamlara itirazda bulunabilir (GDPR 79. madde).

Go to top of page